Xue Ying Ling Zhu 3rd Season จ้าวแห่งดินแดนเสวี่ยอิง ภาค3

Xue Ying Ling Zhu 3rd Season จ้าวแห่งดินแดนเสวี่ยอิง ภาค3

ONA • ซับไทย • จบแล้ว อัปเดต 8 เดือนที่ผ่านมา

เมื่อสมัยหลงซาน ช่วงฤดูหนาว ปี 9616 เขตชิงเหอที่อยู่ภายใต้การปกครองของดินแดนเสวี่ยอิงได้ถูกโจมตีเข้าอย่างกะทันหัน ขุนนางตงโป๋และภรรยา ทั้งคู่ได้ถูกจับกุมตัวไป ซึ่งเหลือเพียงแค่เด็กหนุ่ม 2 คนพี่น้องที่ถูกทิ้งเอาไว้ นั่นก็คือ ตงโป๋เสวี่ยอิงและตงโป๋ชิงสือ ต่อมาเสวี่ยอิงได้ฝึกอย่างหนักเพื่อให้ตนเองนั้นแข็งแกร่งขึ้นเพื่อที่จะปกป้องน้องชายและช่วยพ่อแม่ของเขากลับมาให้ได้ / Lord Xue Ying, Snow Eagle Lord

Xue Ying Ling Zhu 3rd Season จ้าวแห่งดินแดนเสวี่ยอิง ภาค3 1-26 ซับไทย

Lord Xue Ying S3 ตอนที่ 01 ซับไทย

1 ปี

Lord Xue Ying S3 ตอนที่ 02 ซับไทย

1 ปี

Lord Xue Ying S3 ตอนที่ 03 ซับไทย

1 ปี

Lord Xue Ying S3 ตอนที่ 04 ซับไทย

1 ปี

Lord Xue Ying S3 ตอนที่ 05 ซับไทย

1 ปี

Lord Xue Ying S3 ตอนที่ 06 ซับไทย

1 ปี

Lord Xue Ying S3 ตอนที่ 07 ซับไทย

1 ปี

Lord Xue Ying S3 ตอนที่ 08 ซับไทย

1 ปี

Lord Xue Ying S3 ตอนที่ 09 ซับไทย

1 ปี

Lord Xue Ying S3 ตอนที่ 10 ซับไทย

1 ปี

Lord Xue Ying S3 ตอนที่ 11 ซับไทย

1 ปี

Lord Xue Ying S3 ตอนที่ 12 ซับไทย

1 ปี

Lord Xue Ying S3 ตอนที่ 13 ซับไทย

1 ปี

Lord Xue Ying S3 ตอนที่ 14 ซับไทย

12 เดือน

Lord Xue Ying S3 ตอนที่ 15 ซับไทย

12 เดือน

Lord Xue Ying S3 ตอนที่ 16 ซับไทย

11 เดือน

Lord Xue Ying S3 ตอนที่ 17 ซับไทย

11 เดือน

Lord Xue Ying S3 ตอนที่ 18 ซับไทย

11 เดือน

Lord Xue Ying S3 ตอนที่ 19 ซับไทย

11 เดือน

Lord Xue Ying S3 ตอนที่ 20 ซับไทย

11 เดือน

Lord Xue Ying S3 ตอนที่ 21 ซับไทย

10 เดือน

Lord Xue Ying S3 ตอนที่ 22 ซับไทย

10 เดือน

Lord Xue Ying S3 ตอนที่ 23 ซับไทย

10 เดือน

Lord Xue Ying S3 ตอนที่ 24 ซับไทย

9 เดือน

Lord Xue Ying S3 ตอนที่ 25 ซับไทย

9 เดือน

Lord Xue Ying S3 ตอนที่ 26 ซับไทย

9 เดือน

[ มีทั้งหมด 26 ตอนจบ ]