Slime Taoshite 300-nen, Shiranai Uchi ni Level Max ni Nattemashita ล่าสไลม์มา 300 ปี รู้ตัวอีกทีก็เลเวล MAX ซะแล้ว

Slime Taoshite 300-nen, Shiranai Uchi ni Level Max ni Nattemashita ล่าสไลม์มา 300 ปี รู้ตัวอีกทีก็เลเวล MAX ซะแล้ว

TV Anime Series • ซับไทย • จบแล้ว อัปเดต 1 ปีที่ผ่านมา

สาวออฟฟิศที่ทำงานหนักจนตาย เกิดใหม่ในโลกอื่นในร่างแม่มด ใช้ชีวิตสโลวไลฟ์กับการตีสไลม์ ผ่านไป 300 ปี จนเลเวล Max และเริ่มอยู่อย่างไม่สงบสุข

Slime Taoshite 300-nen, Shiranai Uchi ni Level Max ni Nattemashita ล่าสไลม์มา 300 ปี รู้ตัวอีกทีก็เลเวล MAX ซะแล้ว 1-12 ซับไทย

ล่าสไลม์มา 300 ปี รู้ตัวอีกทีก็เลเวล MAX ซะแล้ว ตอนที่ 01 ซับไทย

2 ปี

ล่าสไลม์มา 300 ปี รู้ตัวอีกทีก็เลเวล MAX ซะแล้ว ตอนที่ 02 ซับไทย

2 ปี

ล่าสไลม์มา 300 ปี รู้ตัวอีกทีก็เลเวล MAX ซะแล้ว ตอนที่ 03 ซับไทย

2 ปี

ล่าสไลม์มา 300 ปี รู้ตัวอีกทีก็เลเวล MAX ซะแล้ว ตอนที่ 04 ซับไทย

2 ปี

ล่าสไลม์มา 300 ปี รู้ตัวอีกทีก็เลเวล MAX ซะแล้ว ตอนที่ 05 ซับไทย

2 ปี

ล่าสไลม์มา 300 ปี รู้ตัวอีกทีก็เลเวล MAX ซะแล้ว ตอนที่ 06 ซับไทย

2 ปี

ล่าสไลม์มา 300 ปี รู้ตัวอีกทีก็เลเวล MAX ซะแล้ว ตอนที่ 07 ซับไทย

2 ปี

ล่าสไลม์มา 300 ปี รู้ตัวอีกทีก็เลเวล MAX ซะแล้ว ตอนที่ 08 ซับไทย

2 ปี

ล่าสไลม์มา 300 ปี รู้ตัวอีกทีก็เลเวล MAX ซะแล้ว ตอนที่ 09 ซับไทย

2 ปี

ล่าสไลม์มา 300 ปี รู้ตัวอีกทีก็เลเวล MAX ซะแล้ว ตอนที่ 10 ซับไทย

2 ปี

ล่าสไลม์มา 300 ปี รู้ตัวอีกทีก็เลเวล MAX ซะแล้ว ตอนที่ 11 ซับไทย

2 ปี

ล่าสไลม์มา 300 ปี รู้ตัวอีกทีก็เลเวล MAX ซะแล้ว ตอนที่ 12 ซับไทย

2 ปี

[ มีทั้งหมด 12 ตอนจบ ]