Shen Yin Wangzuo ผนึกเทพบัลลังก์ราชันย์

Shen Yin Wangzuo ผนึกเทพบัลลังก์ราชันย์

ONA • ซับไทย • จบแล้ว อัปเดต 12 เดือนที่ผ่านมา

ในขณะที่ปีศาจกำลังเพิ่มขึ้น มนุษยชาติกำลังจะสูญพันธุ์ วัดหกแห่งลุกขึ้นและปกป้องมนุษยชาติสุดท้าย เด็กหนุ่มเข้าร่วมวัดในฐานะอัศวินเพื่อช่วยแม่ของเขา ระหว่างการเดินทางของสิ่งมหัศจรรย์และความชั่วร้ายในโลกของวิหารและปีศาจ เขาจะสามารถขึ้นไปเป็นอัศวินที่แข็งแกร่งที่สุดและสืบทอดบัลลังก์ได้หรือไม่…

Shen Yin Wangzuo ผนึกเทพบัลลังก์ราชันย์ 1-26 ซับไทย

ผนึกเทพบัลลังก์ราชันย์ ตอนที่ 01 ซับไทย

1 ปี

ผนึกเทพบัลลังก์ราชันย์ ตอนที่ 02 ซับไทย

1 ปี

ผนึกเทพบัลลังก์ราชันย์ ตอนที่ 03 ซับไทย

1 ปี

ผนึกเทพบัลลังก์ราชันย์ ตอนที่ 04 ซับไทย

1 ปี

ผนึกเทพบัลลังก์ราชันย์ ตอนที่ 05 ซับไทย

1 ปี

ผนึกเทพบัลลังก์ราชันย์ ตอนที่ 06 ซับไทย

1 ปี

ผนึกเทพบัลลังก์ราชันย์ ตอนที่ 07 ซับไทย

1 ปี

ผนึกเทพบัลลังก์ราชันย์ ตอนที่ 08 ซับไทย

1 ปี

ผนึกเทพบัลลังก์ราชันย์ ตอนที่ 09 ซับไทย

1 ปี

ผนึกเทพบัลลังก์ราชันย์ ตอนที่ 10 ซับไทย

1 ปี

ผนึกเทพบัลลังก์ราชันย์ ตอนที่ 11 ซับไทย

1 ปี

ผนึกเทพบัลลังก์ราชันย์ ตอนที่ 12 ซับไทย

1 ปี

ผนึกเทพบัลลังก์ราชันย์ ตอนที่ 13 ซับไทย

1 ปี

ผนึกเทพบัลลังก์ราชันย์ ตอนที่ 14 ซับไทย

1 ปี

ผนึกเทพบัลลังก์ราชันย์ ตอนที่ 15 ซับไทย

1 ปี

ผนึกเทพบัลลังก์ราชันย์ ตอนที่ 16 ซับไทย

1 ปี

ผนึกเทพบัลลังก์ราชันย์ ตอนที่ 17 ซับไทย

1 ปี

ผนึกเทพบัลลังก์ราชันย์ ตอนที่ 18 ซับไทย

1 ปี

ผนึกเทพบัลลังก์ราชันย์ ตอนที่ 19 ซับไทย

1 ปี

ผนึกเทพบัลลังก์ราชันย์ ตอนที่ 20 ซับไทย

1 ปี

ผนึกเทพบัลลังก์ราชันย์ ตอนที่ 21 ซับไทย

1 ปี

ผนึกเทพบัลลังก์ราชันย์ ตอนที่ 22 ซับไทย

1 ปี

ผนึกเทพบัลลังก์ราชันย์ ตอนที่ 23 ซับไทย

1 ปี

ผนึกเทพบัลลังก์ราชันย์ ตอนที่ 24 ซับไทย

12 เดือน

ผนึกเทพบัลลังก์ราชันย์ ตอนที่ 25 ซับไทย

12 เดือน

ผนึกเทพบัลลังก์ราชันย์ ตอนที่ 26 ซับไทย

12 เดือน

[ มีทั้งหมด 26 ตอนจบ ]