Fate Stay Night Unlimited Blade Works เฟท สเตย์ ไนท์ อันลิมิเต็ด เบลด เวิร์คส

Fate Stay Night Unlimited Blade Works เฟท สเตย์ ไนท์ อันลิมิเต็ด เบลด เวิร์คส

TV Anime Series • พากย์ไทย • จบแล้ว อัปเดต 11 เดือนที่ผ่านมา

ในบท Fate จะกล่าวถึงเซเบอร์ที่เป็นตัวละครหลัก ในบท Unlimited Blade Works จะกล่าวถึงรินซึ่งเป็นตัวละครหลัก แต่เนื้อเรื่องจะมุ่งประเด็นไปที่ตัวตนของข้ารับใช้ของเธอ อาเชอร์ มากกว่า และในบท Heaven&Feel จะกล่าวถึงอดีตอันเลวร้ายของซากุระ และยังเชื่อมต่อไปถึงเนื้อเรื่องของ เฟท/ฮอลโลว์ อทาราเซีย อีกด้วย ส่วนเนื้อเรื่องในแอนิเมชันจะเป็นการนำเนื้อเรื่องทั้ง 3 มารวมกัน และเน้นหนักไปที่บท Fate มากกว่าบทอื่นๆ

Fate Stay Night Unlimited Blade Works เฟท สเตย์ ไนท์ อันลิมิเต็ด เบลด เวิร์คส 0-26 พากย์ไทย

Fate Stay Night UBW ตอนที่ 00 พากย์ไทย

11 เดือน

Fate Stay Night UBW ตอนที่ 01 พากย์ไทย

11 เดือน

Fate Stay Night UBW ตอนที่ 02 พากย์ไทย

11 เดือน

Fate Stay Night UBW ตอนที่ 03 พากย์ไทย

11 เดือน

Fate Stay Night UBW ตอนที่ 04 พากย์ไทย

11 เดือน

Fate Stay Night UBW ตอนที่ 05 พากย์ไทย

11 เดือน

Fate Stay Night UBW ตอนที่ 06 พากย์ไทย

11 เดือน

Fate Stay Night UBW ตอนที่ 07 พากย์ไทย

11 เดือน

Fate Stay Night UBW ตอนที่ 08 พากย์ไทย

11 เดือน

Fate Stay Night UBW ตอนที่ 09 พากย์ไทย

11 เดือน

Fate Stay Night UBW ตอนที่ 10 พากย์ไทย

11 เดือน

Fate Stay Night UBW ตอนที่ 11 พากย์ไทย

11 เดือน

Fate Stay Night UBW ตอนที่ 12 พากย์ไทย

11 เดือน

Fate Stay Night UBW ตอนที่ 13 พากย์ไทย

11 เดือน

Fate Stay Night UBW ตอนที่ 14 พากย์ไทย

11 เดือน

Fate Stay Night UBW ตอนที่ 15 พากย์ไทย

11 เดือน

Fate Stay Night UBW ตอนที่ 16 พากย์ไทย

11 เดือน

Fate Stay Night UBW ตอนที่ 17 พากย์ไทย

11 เดือน

Fate Stay Night UBW ตอนที่ 18 พากย์ไทย

11 เดือน

Fate Stay Night UBW ตอนที่ 19 พากย์ไทย

11 เดือน

Fate Stay Night UBW ตอนที่ 20 พากย์ไทย

11 เดือน

Fate Stay Night UBW ตอนที่ 21 พากย์ไทย

11 เดือน

Fate Stay Night UBW ตอนที่ 22 พากย์ไทย

11 เดือน

Fate Stay Night UBW ตอนที่ 23 พากย์ไทย

11 เดือน

Fate Stay Night UBW ตอนที่ 24 พากย์ไทย

11 เดือน

Fate Stay Night UBW ตอนที่ 25 พากย์ไทย

11 เดือน

Fate Stay Night UBW ตอนที่ 26 Happy END พากย์ไทย

11 เดือน

[ มีทั้งหมด 26 ตอนจบ ]